برق مجانی برای۱۰ میلیون مشترک

برق مجانی برای۱۰ میلیون مشترک

اخبار مالی-سخنگوی صنعت برق گفت: تعرفه برق مشترکانی با مصرف زیر ۱۰۰ کیلووات ساعت رایگان محاسبه می‌شود که براین اساس هزینه برق مصرفی حدود ۱۰ میلیون مشترک رایگان شده است.