افزایش مصرف بنزین با ثبت رکورد ۹۰ میلیون لیتر در روز

افزایش مصرف بنزین با ثبت رکورد ۹۰ میلیون لیتر در روز

اخبار مالی-در حالی که میانگین مصرف بنزین در ماهه نخست امسال برابر با ۸۵ میلیون لیتر در روز بوده، این رقم در تعطیلات هفته گذشته با پنج میلیون لیتر افزایش به ۹۰ میلیون لیتر در روز رسید که می‌تواند هشداری برای افزایش مصرف بنزین باشد.