بیمه ایران برای اجرای سند راهبردی اماده است
مدیر عامل بیمه ایران؛

بیمه ایران برای اجرای سند راهبردی اماده است

اخبار مالی- «نوآوری باز»، «غلطان بودن» و «تحول دیجیتال»کلید واژه های اساسی سند راهبردی بیمه ایران است که در جمع شش راهبرد اساسی پیش بینی شده در سند، می درخشند.