سقف پرداخت های الکترونیکی خسارت های بیمه ایران ۷۰۰ میلیون تومان شد
به منظور کاهش ترددهای غیر ضروری؛

سقف پرداخت های الکترونیکی خسارت های بیمه ایران ۷۰۰ میلیون تومان شد

اخبار مالی- شرکت سهامی بیمه ایران در راستای کاهش ترددهای غیرضروری جهت مقابله با شیوع ویروس کووید 19، سقف مبلغ پرداخت های الکترونیکی خسارت ها را با افزایش 14برابری از مبلغ 500 میلیون ریال به مبلغ 7 میلیارد ریال افزایش داد.