صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بیمه ایران تصویب شد
در مجمع عمومی سالیانه :

صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰ بیمه ایران تصویب شد

اخبار مالی-مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی بیمه ایران در سالن جهاد وزارت امور اقتصاد و دارایی، روز سه شنبه 25 مرداد ماه 1401 برگزار و صورت های مالی منتهی به اسفند سال 1400 تصویب شد.
 آمادگی بیمه ایران برای اجرای سند راهبردی
مدیر عامل بیمه ایران تاکید کرد:

 آمادگی بیمه ایران برای اجرای سند راهبردی

 اخبار مالی- «نوآوری باز»، «غلطان بودن» و «تحول دیجیتال»کلید واژه های اساسی سند راهبردی بیمه ایران است که در جمع شش راهبرد اساسی پیش بینی شده در سند، می درخشند.