سبد بیمه زندگی بیمه تعاون تکمیل‌تر می‌شود

سبد بیمه زندگی بیمه تعاون تکمیل‌تر می‌شود

اخبار مالی-"بیمه زندگی بیمه تعاون، کامل‌ترین قرارداد بیمه‌ای شرکت‌های بیمه کشور است" این اظهار نظر سرپرست مدیریت بیمه های زندگی بیمه تعاون در حاشیه مراسم افتتاح «نخستین شعبه تخصصی بیمه‌های زندگی» در بهمن ماه ۱۳۹۹ بود؛ حال وی بیان می کند که این سبد کامل، باز هم در حال پربار تر شدن است.