رقابت در صنعت بیمه تنها در گرو نرخ و شرایط نیست
مدیرعامل بیمه رازی:

رقابت در صنعت بیمه تنها در گرو نرخ و شرایط نیست

اخبار مالی- مدیرعامل شرکت بیمه رازی با تاکید بر اینکه رقابت در بازار تنها در گرو نرخ و شرایط نیست، گفت: یکی از استراتژی‌های مهم شرکت بیمه رازی تبدیل مشتریان راضی به مشتریان وفادار رازی است که در این زمینه سرعت بخشی به پرداخت خسارت و همراهی بیمه‌گزار در مراحل مشاوره، فروش و پرداخت خسارت از اولویت‌‌های اصلی شرکت است.