آغاز جشنواره تا یلدا بیمه پارسیان

آغاز جشنواره تا یلدا بیمه پارسیان

اخبار مالی-بیمه پارسیان در راستای تکریم و بهره مندی مشتریان از خدمات بیمه ای در رشته های بیمه های آتش سوزی و مسئولیت، جشنواره تا یلدا را برگزار می کند.