رشد ۸۰۰ میلیارد تومانی حق بیمه تولیدی در بیمه پارسیان
در پنج ماهه نخست امسال رقم خورد:

رشد ۸۰۰ میلیارد تومانی حق بیمه تولیدی در بیمه پارسیان

اخبار مالی- شرکت بیمه پارسیان در پنج ماهه نخست امسال رقمی بیش از 2هزار و 469 میلیارد تومان حق بیمه تولید کرده که در مقایسه با حق بیمه تولیدی یک هزار و 600 میلیارد تومانی این شرکت در سال گذشته، رشدی 800 میلیارد تومانی را نشان می‌دهد.