تسهیلات ۵٠٠میلیونی برای تعاونی ها

تسهیلات ۵٠٠میلیونی برای تعاونی ها

اخبار مالی-معاون وزیر تعاون گفت: اشخاصی که بخواهند در فضای تعاون فعالیت کنند تا سقف ۵۰۰ میلیون تومان می‌توانند تسهیلات بدون چک و سفته دریافت کنند.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها