مجلس و دولت به دنبال متناسب سازی حقوق کارمندان با تورم هستند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی

مجلس و دولت به دنبال متناسب سازی حقوق کارمندان با تورم هستند

اخبار مالی-رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این‌که باید رابطه منطقی بین حقوق کارمندان با تورم وجود داشته باشد، گفت: تمامی تلاش دولت و مجلس بر آن است که در بودجه سال آینده رابطه منطقی بین حقوق و تورم تعریف و پیاده‌سازی شود.