حقوق سال آینده کارمندان پلکانی و عادلانه خواهد شد
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور

حقوق سال آینده کارمندان پلکانی و عادلانه خواهد شد

اخبار مالی-رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: حقوق کارکنان دولت سال آینده پلکانی و عادلانه خواهد شد، به عبارتی 20 درصد افزایش حقوق برای کارکنان اعمال می‌کنیم، ولی تورم برای عموم مردم ایجاد می‌شود.