۲۴ روز برق کارخانه سیمان زنجان قطع بود
مدیرعامل سیمان زنجان در دیدا ربا مسئولین این استان مطرح کرد؛

۲۴ روز برق کارخانه سیمان زنجان قطع بود

اخبار مالی-  معاون استانداری و رئیس سازمان صمت استان زنجان از کارخانه سیمان زنجان بازدید کردند. در این دیدار مدیر عامل سیمان زنجان از قطع 24 روز برق مصرفی کارخانه و ضرر 25 میلیاردی سخن گفت.