ارزش سهام عدالت کم شد

ارزش سهام عدالت کم شد

اخبار مالی_ ارزش سهام عدالت تحت تاثیر روزهای نزولی بازار سرمایه طی هفته‌های اخیر کاهش یافته و ارزش واقعی این سهام با ارزش اولیه ۴۹۲ هزار تومانی کمی بیشتر از ۱۰ میلیون تومان است.
اختصاص سهام عدالت به جاماندگان
رئیس خصوصی سازی عنوان کرد:

اختصاص سهام عدالت به جاماندگان

اخبار مالی- براساس تکلیف قانونی بودجه باید از محل سهام باقی مانده دولت در بنگاه‌های قابل واگذاری به افراد واجد شرایط سهام اختصاص یابد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها