زاگرس جنوبی با مدیریت اوجی توسعه یافت
مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی:

زاگرس جنوبی با مدیریت اوجی توسعه یافت

اخبار مالی- مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی با اشاره به حدود ۱۰ سال همکاری با جواد اوجی در این شرکت، گفت: آقای اوجی در تاسیس شرکت نفت و گاز زاگرس جنوبی نقش داشت و در دوران مدیریتی وی، زاگرس جنوبی بهترین عملکرد را از خود بر جای گذاشت و به خوبی توسعه یافت.