دومین جلسه هیئت امناء صندوق قرض الحسنه شاهد در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

دومین جلسه هیئت امناء صندوق قرض الحسنه شاهد در سال ۱۴۰۲ برگزار شد

اخبار مالی-دومین جلسه هیئت امناء صندوق قرض الحسنه شاهد در سال ۱۴۰۲ با حضور آقایان قیطاسی(رییس)، پاکدل، حقیقی، شهبازی، پرکره(عضو) هیئت امناء و کریمی مدیرعامل در سالن جلسات شهدای مدافع سلامت دفتر مرکزی صندوق برگزار شد.