دست صنعت سیمان دوباره از برق کوتاه ماند
در طی ابلاغیه جدید؛

دست صنعت سیمان دوباره از برق کوتاه ماند

اخبار مالی- در طی جدیدترین ابلاغیه به صنعت سیمان، برق کارخانجات این صنعت دوباره قطع و تنها با 10 درصد ظرفیت در شیفت شب، نیروها مشغول به کار هستند.