دانشگاه صنعت نفت مورد توجه بیشتری قرار گیرد
برای رفع مشکلات در حوزه منابع انسانی در وزارت نفت؛

دانشگاه صنعت نفت مورد توجه بیشتری قرار گیرد

اخبار مالی- یکی از مهمترین و اساسی‌ترین مشکلات پیش روی وزیر جدید نفت، مربوط به حوزه سرمایه انسانی است که برای حل این مسائل وزارت نفت باید توجه بیشتری به دانشگاه صنعت نفت داشته باشد.