تصویب مقررات راه‌اندازی «بازار توافقی» در فرابورس ایران
بازار جدید به فرابورس اضافه شد؛

تصویب مقررات راه‌اندازی «بازار توافقی» در فرابورس ایران

اخبارمالی: با تصویب مقررات مربوط به معاملات بازار توافقی فرابورس ایران توسط هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، یک بازار دیگر به بازارهای فرابورس ایران افزوده شد. شرکت‌های متقاضی در این بازار درج شده و قابل معامله خواهند بود.