نقش فین‌تک در حل چالش‌های بازار سرمایه
در چهارمین کنفرانس سالانه فناوری مالی به میزبانی فرابورس مطرح شد؛

نقش فین‌تک در حل چالش‌های بازار سرمایه

اخبار مالی: فریدون رهنمای رودپشتی، رئیس چهارمین کنفرانس سالانه فناوری مالی که امروز به میزبانی فرابورس ایران برگزار شد، با تاکید بر اهمیت نقش فناوری مالی در توسعه کسب‌وکارها، اظهار کرد: امروزه اگر کسب‌وکاری بخواهد با تحول همراه شود و بازارساز باشد باید ابزارهای مناسب در اختیار داشته باشد که یکی از بهترین ابزارها در این زمینه، فین‌تک است.