نرخ ۲۴ ارز کاهش یافت
بانک مرکزی اعلام کرد؛

نرخ ۲۴ ارز کاهش یافت

اخبار مالی- 4 مرداد 1400نرخ 24 ارز روند نزولی و 13 ارز روند صعودی را تجربه کردند.