مالیات مضاعف از اجاره بهای بالای املاک
تایید دو فوریت طرح ساماندهی در مجلس

مالیات مضاعف از اجاره بهای بالای املاک

اخبار مالی- اخذ مالیات مضاعف از صاحبخانه های دریافت کننده اجاره بهای بالا/موجران پرداخت کننده اجاره بهای بالا از تسهیلات بدون نوبت بهره مند می شوند.