تورم جهانی و سیاست های جدید پولی مالی
گزارش:

تورم جهانی و سیاست های جدید پولی مالی

اخبار مالی- افزایش تورم پایه منعکس کننده عوامل متعددی از جمله، اختلالات عرضه ناشی از بیماری همه گیر و تغییرات آب و هوایی، و تغییر در هزینه ها به سمت کالاها به جای خدمات است.
تفاوت قیمت کربن و مالیات کربن

تفاوت قیمت کربن و مالیات کربن

اخبار مالی- قیمت گذاری کربن یک رویکرد مبتنی بر بازار برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای از جمله کربن است و مالیات کربن نیزهزینه ای است که شرکت های مصرف کننده حامل های انرژی مبتنی بر کربن در نتیجه وضع مقررات ناشی از تعیین سقف و کف مصرف پرداخت می کنند.