افزایش بیش از ۳ هزار مگاوات مصرف برق
روزگذشته اتفاق افتاد؛

افزایش بیش از ۳ هزار مگاوات مصرف برق

اخبار مالی - روز گذشته و در آخرین روز تیرماه مصرف برق مجدد روند افزایشی به خود گرفت به گونه‌ای که مصرف برق بیش از سه هزارمگاوات از روز چهارشنبه بیشتر بود.