تولید مس جهان، ۴.۸ درصد افزایش یافت
گزارش تولید 5 ماهه جهان؛

تولید مس جهان، ۴.۸ درصد افزایش یافت

اخبار مالی- میزان تولید و ظرفیت معادن و کارخانه‌های تصفیه مس جهان در ۵ ماهه نخست ۲۰۲۱ افزایش یافت و به مرز ۸.۶ میلیون تن رسید.