علت ریزش معدن نیلچان مشخص شد
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت چهارمحال و بختیاری؛

علت ریزش معدن نیلچان مشخص شد

اخبار مالی- بازرس ویژه اداره کل تعاون دلیل ریزش معدن نیلچیان در سوم خرداد امسال که باعث شد دو کارگر جان خود را از دست بدهند، عدم توجه مسوول ایمنی معدن و سرپرست شیفت به مسائل نگهدارنده تونل اعلام کرد.