واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس نهایی شد
رئیس سازمان خصوصی‌سازی:

واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس نهایی شد

اخبار مالی: رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام واریز بخش نقدی بزرگترین مزایده تاریخ یعنی بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس، از نهایی شدن این معامله خبر داد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها