پانزدهمین محموله واکسن کرونا وارد کشور شد
در ۲۸ مرداد ماه؛

پانزدهمین محموله واکسن کرونا وارد کشور شد

اخبار مالی_ پانزدهمین محموله واکسن کرونا تهیه شده توسط جمعیت هلال احمر حاوی یک میلیون و ۱۱۰ هزار دز واکسن، امروز پنجشنبه ۲۸ مردادماه، در فرودگاه امام خمینی (ره) به وزارت بهداشت تحویل داده شد.