با ایجاد شبکه ملی اطلاعات به دنبال قطع اینترنت نیستیم
وزیر ارتباطات:

با ایجاد شبکه ملی اطلاعات به دنبال قطع اینترنت نیستیم

‌اخبار مالی-وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تأکید کرد: متأسفانه همچنان برخی در کشور، شبکه ملی اطلاعات را به معنای قطع دسترسی با شبکه جهانی اینترنت می‌دانند. باید به اطلاع عموم مردم رساند که هیچ‌کسی با راه‌اندازی و تکمیل شبکه ملی اطلاعات به دنبال قطع شبکه جهانی اینترنت نیست.