اولویت های پیش روی وزیر صمت، از تنظیم بازار تا افزایش تیراژ خودرو
نماینده مجلس مطرح کرد؛

اولویت های پیش روی وزیر صمت، از تنظیم بازار تا افزایش تیراژ خودرو

اخبار مالی- سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس تنظیم بازار، تامین نقدینگی صنایع کوچک و متوسط، افزایش تیراژ تولید خودرو و ساماندهی صنعت فولاد را از ضرورت‌های پیش روی وزیر آینده صمت برشمرد.