از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تقدیر شد
به وسیله مسئولین بانک گردشگری؛

از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تقدیر شد

اخبار مالی- چهارشنبه شب همزمان با شب عید سعید غدیر خم طی مراسمی با حضور مدیران ارشد بانک گردشگری از بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس تهران تقدیر شد.