اختصاص مبلغ ۳ میلیارد ریال توسط پست بانک برای آزادی زندانیان
درکمپین مسئولیت اجتماعی

اختصاص مبلغ ۳ میلیارد ریال توسط پست بانک برای آزادی زندانیان

اخبار  مالی- پست بانک ایران در راستای آزادی زندانیان در ماه مبارک رمضان و ایفای مسئولیت اجتماعی خود، مبلغ 3 میلیارد ریال به حساب کمیته امداد امام خمینی (ره) واریز و در این امر خداپسندانه مشارکت نمود.
کاهش ۶۶ درصدی سود خالص پست بانک

کاهش ۶۶ درصدی سود خالص پست بانک

اخبار مالی- سود خالص هر سهم پست بانک ایران در دوره مالی منتهی به 29 اسفند 1400 (حسابرسی نشده) از 2.151 ریال به 739 ریال کاهش یافته و کاهشی 66 درصدی را به ثبت رسانده است.