سیمان را به بهانه «برق» گران کردند
کارخانه های سیمان؛

سیمان را به بهانه «برق» گران کردند

اخبار مالی- کارخانه های سیمان انرژی ارزان، هزینه کارگر و باقی امکانات را ارزان در اختیار می‌گیرند، ولی در زمان فروش، محصول خود را همتراز با دلار پای مردم حساب می‌کنند.