ادارات و بانک ها تعطیل خواهند شد
از دوشنبه هفته جاری تا شنبه؛

ادارات و بانک ها تعطیل خواهند شد

اخبار مالی- بر مبنای تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا، از دوشنبه هفته جاری تا شنبه هفته آینده ادارات و بانک ها تعطیل خواهند شد.