یارانه بگیران دی ماه منتظر یارانه جدید نباشند

یارانه بگیران دی ماه منتظر یارانه جدید نباشند

اخبار مالی-اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان می‌دهد که یارانه معیشتی در دی‌ماه بدون تغییر پرداخت خواهد شد، این اعلام با توجه به این‌که مشمولان یارانه جدید همان یارانه‌بگیران معیشتی هستند، احتمال پرداخت در ماه جاری را کمرنگ کرده است.