ریل گذاری بیمه ملت بر شفافیت
مدیرعامل تاکید کرد:

ریل گذاری بیمه ملت بر شفافیت

اخبار مالی: مدیرعامل بیمه ملت در مراسم معارفه سرپرست مدیریت حسابرسی، کنترل داخلی و تطبیق مقررات گفت: نقش حسابرسی در سلامت و پویایی نظام مالی، اهمیت ویژه‌ای دارد و باید بنای ما در بیمه ملت بر شفافیت باشد و ریل‌گذاری جدید شرکت بر همین امر استوار خواهد شد.
واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس نهایی شد
رئیس سازمان خصوصی‌سازی:

واگذاری هلدینگ خلیج‌فارس نهایی شد

اخبار مالی: رئیس سازمان خصوصی سازی با اعلام واریز بخش نقدی بزرگترین مزایده تاریخ یعنی بلوک ۱۲ درصدی هلدینگ خلیج فارس، از نهایی شدن این معامله خبر داد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها