هزینه های صنعت دخانیات برای اقتصاد جهان
گزارش:

هزینه های صنعت دخانیات برای اقتصاد جهان

اخبار مالی- صنعت دخانیات هر سال باعث مرگ 8 میلیون نفر می شود و همچنین بیش از آن که پیشتر تصور می شد به محیط زیست کره زمین آسیب وارد می کند به ترتیبی که هزینه تنباکو برای جهان سالانه برابر با ۶۰۰ میلیون درخت، ۲۰۰ هزار هکتار زمین و ۲۲ میلیارد تن آب است .
ارائه نسل سوم صنعت آموزش در ایران
به همت موسسه آموزش عالی بیان برتر اجرا می شود:

ارائه نسل سوم صنعت آموزش در ایران

اخبار مالی-موسسه آموزش عالی بیان برتر با تکیه بر ظرفیت‌های دانش بنیانی و ارائه نسل جدیدی در آموزش و یادگیری، توانست در سال 2022 جزء 100 رهبر تحولگرای دنیا قرار گیرد.
ثبت چک های تضمین فقط در بانک ها
بر اساس اصلاحیه جدید انجام می گیرد

ثبت چک های تضمین فقط در بانک ها

اخبار مالی- از نیمه خرداد 1401 به بعد چک های تضمین شده فاقد شناسه 16 رقمی، امکان مبادله به صورت بین بانکی را نخواهند داشت.
انسداد مبالغ حساب های کشنده چک برگشتی
، به مقدار وجه چک انجام می گیرد

انسداد مبالغ حساب های کشنده چک برگشتی

اخبار مالی- در لحظه ارسال چک برگشت خورده به بانک مرکزی، این بانک فرایند مسدود سازی کسری چک برگشتی را در سایر حساب های فرد از همان لحظه آغاز می کند.