گواهینامه امنیت اطلاعات به بانک اقتصادنوین اعطا شد
از سوی مرکز «افتا» ریاست جمهوری؛

گواهینامه امنیت اطلاعات به بانک اقتصادنوین اعطا شد

اخبار مالی: بانک اقتصادنوین در پنجمین سال متوالی موفق به کسب گواهینامه انطباق سامانه مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) از مرکز امنیت فضای تبادل اطلاعات نهاد ریاست جمهوری موسوم به «افتا» شد.
سال آینده بانک ایران زمین در اکوسیستم بانکداری کشور درخشان ظاهر می‌شود

سال آینده بانک ایران زمین در اکوسیستم بانکداری کشور درخشان ظاهر می‌شود

اخبار مالی: اکو سیستم بانکداری کشور در حال تغییر است. هدف بانک ایران زمین در این اکوسیستم، کسب تجربه متفاوت توسط مشتری است تا بتواند در کنار خدمات بانکی، سرویس های بیشتری را دریافت کند. از این رو با توجه به اقدامات انجام گرفته در حوزه بانکی و بانکداری دیجیتال ایران زمین حرف های زیادی خواهد داشت و در این عرصه درخشان ظاهر خواهد شد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها