قیمت سکه به ١١ میلیون و ٨۴٠ تومان رسید
در بازار آزاد تهران؛

قیمت سکه به ١١ میلیون و ٨۴٠ تومان رسید

اخبار مالی- قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه ٢۴ شهریور ١۴٠٠ در بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٨۴٠ تومان رسید .
ارز چند نرخی خوراک مسموم دام و طیور کشور

ارز چند نرخی خوراک مسموم دام و طیور کشور

اخبار مالی- رئیس هیأت مدیره انجمن صنایع خوراک دام با بیان اینکه مشکل چند نرخی بودن قیمت ارز در اقتصاد کشور است، گفت: مهم است که دولت در متمم بودجه که چند روز دیگه باید به مجلس بدهد، چه تصمیمی بابت ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی می‌گیرد؟