باجه ارزی بانک صادرات برای تسهیل فعالیت‌های بازرگانی راه‌اندازی شد
سرپرست معاونت بین‌الملل بانک صادرات ایران:

باجه ارزی بانک صادرات برای تسهیل فعالیت‌های بازرگانی راه‌اندازی شد

اخبار مالی: سرپرست معاونت بین‌الملل بانک صادرات ایران از راه‌اندازی باجه ارزی برای تسهیل فعالیت‌های بازرگانی و تجاری بین استان گلستان و منطقه آسیای میانه در شعبه مرکزی بانک در شهرستان گنبد کاووس خبر داد.