حضور پر قدرت بانک ملی ایران در توسعه حوزه انرژی کشور
فرزین تاکید کرد؛

حضور پر قدرت بانک ملی ایران در توسعه حوزه انرژی کشور

اخبار مالی: مدیرعامل بانک ملی ایران در دیدار با مدیران شرکت سرمایه گذاری نیرو و شرکت توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا بر حضور پر قدرت بانک ملی ایران در توسعه حوزه انرژی کشور و حمایت این بانک از فعالان این بخش تاکید کرد.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها تیتر اول - روزنامه ها