مجلس خواهان لایحه متمم بودجه ۱۴۰۰ است
به دلیل عدم توازن در بودجه امسال؛

مجلس خواهان لایحه متمم بودجه ۱۴۰۰ است

اخبار مالی - یک نماینده مجلس گفت: خواسته مجلس از دولت این است که لایحه متمم برای بودجه سال ۱۴۰۰ به مجلس بدهد تا این عدم توازن بر طرف شود.