آمادگی بیمه تعاون جهت پوشش تمام ریسک های صنعت ساختمان
مدیر عامل بیمه تعاون اعلام کرد:

آمادگی بیمه تعاون جهت پوشش تمام ریسک های صنعت ساختمان

اخبار مالی-بیمه تعاون برای تمام ریسک ها درحوزه صنعت ساختمان بیمه نامه ای با کیفیت طراحی کرده است که باقیمت مناسب و خدمات عالی هم در زمان صدور و هم در زمان پرداخت خسارت به بیمه گذاران این صنعت ارائه می کند.