بیمه کارآفرین ۱۲۰ ریال سود تقسیم کرد
به ازای هر سهم؛

بیمه کارآفرین ۱۲۰ ریال سود تقسیم کرد

اخبار مالي- مجمع عمومي عادي سالانه شركت بيمه كارآفرين 31 تيرماه 1400به منظور بررسي و تصويب صورت­‌هاي مالي سال مالي منتهي به 30 اسفند ۱۳۹9 با حضور سهام‌داران برگزار و مجمع تقسيم سود 120 ريالي به ازاي هر سهم را تصويب كرد.