نیروگاه های ذوب آهن اصفهان تشنه هستند
علاوه بر کمبود برق؛

نیروگاه های ذوب آهن اصفهان تشنه هستند

اخبار مالی- شرکت ذوب آهن اصفهان گرچه 4 نیروگاه دارد اما کمبود آب، اجازه فعالییت کامل به این نیروگاه ها را نمی دهد و کم آبی و قطعی برق روند تولید این شرکت را کند کرده است.