دلار های روسی در راه صنعت نفت و گاز ایران
با عقد 40 میلیارد دلار قرارداد و تفاهمنامه ممکن شد

دلار های روسی در راه صنعت نفت و گاز ایران

اخبار مالی- در قالب دو قرار داد و چهار تفاهم نامه، روسها 40 میلیارد دلار برای توسعه در میدان‌های مشترک گازی کیش، پارس شمالی و همچنین ۶ میدان نفتی از جمله منصوری، آب تیمور، کرنج، آذر و چنگوله، سرمایه گذاری می کنند.
بانک ملی تیتر اول - روزنامه ها