پای چه کسی به خاک دست نخورده افغانستان باز می شود؟ چین، ایران یا ترکیه؟
به دنبال اغاز روابط جدید افغانستان با دیگر کشورها؛

پای چه کسی به خاک دست نخورده افغانستان باز می شود؟ چین، ایران یا ترکیه؟

اخبار مالی- «سهیل شاهین»، سخنگوی طالبان اعلام کرد این گروه ترکیه را «مهم ‌ترین شریک» خود می‌داند و قصد دارد در زمینه اقتصاد، آموزش، بهداشت، ساخت و ساز و استخراج منابع طبیعی با این کشور وارد همکاری شود.