مسائل ارزی کشور نباید دچار تعدد دستورالعمل باشد
رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها

مسائل ارزی کشور نباید دچار تعدد دستورالعمل باشد

اخبار مالی- رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها در حضور رئیس قوه قضاییه، تعارض فعالیت ستادها و کمیته‌هایی که مسئولیت حمایت از تولید را بر عهده دارند را مغایر با سیاست های کلان کشور خواند.