واریز ۲۸۴۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان مسکن ملی

واریز ۲۸۴۰ میلیارد تومان به حساب سازندگان مسکن ملی

اخبار مالی- عضو هیات‌ مدیره بانک‌ مسکن با بیان اینکه در طرح اقدام ملی مسکن ۲هزار و ۸۴۰ میلیاردتومان از محل آورده متقاضیان به حساب سازندگان واریز شد، از پرداخت ۲۴۴ میلیارد تومان تسهیلات در اجرای این طرح خبر داد.