چه باید هایی پیش روی وزیر نیرو و نفت است؟
پاسخ نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس به؛

چه باید هایی پیش روی وزیر نیرو و نفت است؟

اخبار مالی-نائب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با بیان اینکه وزیر نفت می‌تواند نقش محوری در کشور ایفا کند چراکه نفت ظرفیت بالای در تولید ثروت دارد، گفت: افزایش تولید برق نخستین انتظار ما از وزیر نیرو به شمار می‌آید چراکه اقتصاد کشور به این مهم گره خورده است.