در کنار بیمه دانا در خدمت به فرهنگیان
سیدمحمد کریمی، دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران؛

در کنار بیمه دانا در خدمت به فرهنگیان

اخبار مالی-بیمه دانا طی عقد تفاهمی با وزارت آموزش و پرورش قرار است انواع خدمات بیمه‌ای را به خانواده آموزش و پرورش کشور به عنوان بانی اصلی آموزش نسل امروز و فردا ارائه دهد. سیدمحمد کریمی دبیرکل سندیکای بیمه‌گران ایران در این زمینه عنوان می‌‎کند: سندیکای بیمه‌گران کشور از این امر استقبال می‌کند به ویژه این که بیمه دانا دارای زیرساخت‌های عالی و توانگری مالی بالا برای ارائه بیمه خدمات درمانی است به گونه‌ای که طرف قرارداد با بیشترین مراکز درمانی در سراسر کشور است.